Verslag Rondetafelgesprek – ‘Groen gas in het buitengebied’ – 20 januari 2023

februari 16, 2023

Op 20 januari heeft Nieuwborgen.net een online rondetafelgesprek georganiseerd over de inzet van groen gas in het buitengebied. Tijdens deze bijeenkomst stond een enquête centraal over de rol van groen gas in het buitengebied onder Raads- en Statenleden in de drie noordelijke provincies.

Hieronder kunt u de opnames van de bijeenkomst terugkijken (zowel compleet als de samenvatting). Ook vindt u in dit artikel een schriftelijk verslag van de bijeenkomsten en de chatvragen en antwoorden.

Opnames

Bekijk hieronder de korte samenvatting of de gehele opname van het Rondetafelgesprek terug.

Samenvatting opname

Volledige opname

Geschreven verslag

Lees hieronder het geschreven verslag van het Rondetafelgesprek.

Hoofdlijnen online Rondetafelgesprek Groen Gas in de gebouwde omgeving op het platteland

Deelnemers Panel

Eddy Veenstra Directeur van netbeheerder Rendo
Jurrie Nieboer Wethouder Gemeente Oldambt
Erik Jan Bennema Lid Provinciale Staten Groningen voor VVD
Eduard Mulder Lid GemeenteRaad Eemsdelta voor VVD
Harm Nieboer Kandidaat Provinciale Staten Groningen voor BBB
Fenna Feenstra Kandidaat Provinciale Staten Groningen voor SP
Ferd Crone Lid Eerste Kamer voor PvdA
Ruud Paap Platform Groen Gas Nederland

Introductie
Het onderwerp van de ronde tafel was het resultaat van een enquête over groen gas die is ingevuld door 164 leden van Gemeenteraden en Statenleden in de drie noordelijke provincies. Deze enquête is uitgezet naar aanleiding van twee onderzoeken die zijn uitgevoerd in 2022. Onderzoeksbureau CE Delft liet zien dat de maatschappelijke waarde van groen gas op het platteland erg hoog is. En onderzoeksbureau Ecorys toonde aan dat inwoners graag overstappen van aardgas op groen gas. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de nieuwspagina van onze website.

In de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen bevindt zich een productie-installatie van biogas, die nu wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Daarvoor krijgt de installatie een SDE+ subsidie van RVO. RVO wil die subsidie niet omzetten voor de lokale productie van groen gas. Hoe dit zit, kunt u terugkijken in een reportage van EenVandaag.

Het projectteam van Nieuwborgen.net vroeg zich naar aanleiding van bovenstaande af: hoe kijken de noordelijke Raads- en Statenleden aan tegen groen gas als oplossing voor de verwarming van woningen op het platteland? Op de website vindt u de resultaten van deze enquête.

Discussie tijdens het rondetafelgesprek – Enkele hoofdlijnen

 • Mensen willen een betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas, dat ook lokaal geproduceerd wordt. Groen gas is daar het meest geschikt voor in de buitengebieden.
 • Groen gas dat ook lokaal wordt opgewekt, kan – in deze tijden van onzekerheid over gasprijzen en leveringszekerheid – een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van woningen.
 • Een voordeel van de inzet van groen gas is dat er niets veranderd hoeft te worden in woningen.
 • Het effect van het stimuleren van de lokale opwek van groen gas op de omvang van de intensieve veehouderij lijkt mee te vallen. Het overgrote deel van de huidige agrarische reststromen, wordt nog niet benut voor groen gas. KPMG heeft dat recent onderzocht voor de provincie Drenthe waar slechts 2% van de mest wordt gebruikt voor groen gas. Bovendien zijn er ook andere restromen, bijvoorbeeld uit de akkerbouw die vergist kunnen worden.
 • Groen gas kan passen in een gebiedsgerichte aanpak voor het terugdringen van niet alleen Co2 emissies maar ook van methaan en stikstof.
 • Groen gas kan een goede oplossing zijn voor de verwarming van woningen, mits dit goed in balans is met dierenwelzijn, het geen overlast veroorzaakt en de bewoners zeggenschap krijgen.
 • De voordelen van groen gas voor woningen op het platteland zijn helder. Daarom zou het Rijk experimenteerplaatsen aan moeten wijzen om de lokale productie ook daadwerkelijk van de grond te krijgen, zonder last te hebben van allerlei regeltjes. Met name in het aardbevingsgebied zou dat mogelijk moeten zijn.
 • Onder Europese regelgeving zijn er meer mogelijkheden dan onder Nederlandse regelgeving om gerichte investeringen in leidingen voor de ontsluiting van groen gas door netbeheerders te stimuleren. In Nederland zou er daarom meer ondersteuning voor netbeheerders moeten komen, zodat ze ook geholpen kunnen worden maatwerkinvesteringen te doen ten behoeve van groen gas. Bijvoorbeeld door meer investeringsruimte op grond van de wet te creëren.
 • Groen gas verdient een plaats in de decentrale Regionale Energie Strategieën van gebieden in Nederland, die nu alleen nog toezien op de lokale opwek van zon- en wind elektriciteit.
 • De meeste belemmeringen voor de ontwikkeling van lokaal opgewekt groen gas moeten vooral landelijk worden opgelost: bijvoorbeeld door de aanpassing van de SDE en door maatwerk investeringen door netbeheerders mogelijk te maken. Het is goed om dit over te brengen aan “Den Haag”.
 • De SDE is al aangepast om groen gas te stimuleren, maar die aanpassing is niet specifiek gericht op de lokale opwek in het buitengebied.

U kunt het geschreven verslag ook als pdf downloaden.

Chat vragen & antwoorden

Tijdens het online Rondetafelgesprek hebben deelnemers verschillende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt in de chat. Op niet alle opmerkingen en vragen kon tijdens de bijeenkomst gereageerd worden. Deze zijn alsnog door de organisatie (Ruud Paap van het Platform Groen Gras en Johan Russchen van Nieuwborgen.net) van een reactie voorzien. U kunt alle vragen en antwoorden als pdf downloaden.

Gerelateerde berichten

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari kunnen inwoners van Nieuwolda hulp krijgen om energie te besparen. Het project Oldambt Verwarmt bezoekt in die periode het dorp. Tijdens deze Waarmteweek kunt u te weten komen welke mogelijkheden u heeft om...

Lees meer