Noordelijke volksvertegenwoordigers positief over inzet groen gas

januari 24, 2023

Gemeenteraadsleden en leden van Gedeputeerde Staten in het Noorden van Nederland zijn over het algemeen positief over groen gas voor de verwarming van woningen op het platteland. De productie ervan verdient wel meer aandacht. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwborgen.net onder alle noordelijke volksvertegenwoordigers. De resultaten werden 20 januari bekendgemaakt tijdens een online Rondetafelgesprek.

Voor 2050 wil Nederland van het aardgas af. Uit recent onderzoek blijkt dat de inzet van groen gas een goed alternatief is op het platteland en in de binnenstad. Nieuwborgen.net wilde graag weten hoe de noordelijke volksvertegenwoordigers denken over de inzet van groen gas voor de verduurzaming van woningen op het platteland. De enquête is door 164 Raads- en Statenleden in Groningen, Friesland en Drenthe ingevuld.

U kunt de onderzoeksresultaten onder aan deze pagina downloaden.

Groen gas als optie voor verduurzaming

Bijna 70% van de noordelijke Raads- en Statenleden die aan de enquête deelnamen vindt groen gas een goede optie om de woningen in het buitengebied te verduurzamen. Bijna de helft vindt dat er nog wel flink getrokken moet worden aan het opschalen van de productie van groen gas.

Rol voor overheden bij duurzaam verwarmen woningen met groen gas

Het rijk moet de productie van groen gas meer stimuleren. Dat vindt bijna driekwart van de noordelijke Raads- en Statenleden die aan de enquête deelnamen. Maar ook de noordelijke gemeentes en provincies hebben nog onvoldoende aandacht voor de rol die groen gas kan spelen in de energietransitie volgens bijna tweederde van de deelnemers aan het onderzoek.

Voor- en nadelen van groen gas

De belangrijkste voordelen van groen gas zijn de lokale productie- en inzetmogelijkheden en het feit dat een netverzwaring bij groen gas niet nodig is, zo geven de volksvertegenwoordigers aan.
Driekwart van de geënquêteerde Raads- en Statenleden denkt dat de productie van groen gas in en voor het buitengebied het draagvlak voor groen gas bij bewoners zal versterken. Als belangrijkste nadeel van groen gas wordt genoemd dat dit nog onvoldoende beschikbaar is (36%) en dat groen gas voor een deel afkomstig is van mest uit de intensieve veehouderij (33%).

Belang van betaalbaarheid

De betaalbaarheid voor de inwoners in het buitengebied om van het gas af te komen is (heel) belangrijk. Dat vindt het overgrote deel (meer dan 90%) van de deelnemende Raads- en Statenleden. De beste opties hiervoor zijn volgens hen een hybride warmtepomp op groen gas en een HR-ketel op groen gas.

Online Rondetafelgesprek

De resultaten van de enquête zijn vrijdag 20 januari bekend gemaakt tijdens een online Rondetafelgesprek. De resultaten werden besproken in een panel bestaande uit onder andere Raads- en Statenleden van VVD, SP en BBB. Het gesprek ging onder meer over het belang van lokale productie en lokaal draagvlak. Wethouder van de gemeente Oldambt, Jurrie Nieboer: “Mensen willen een betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas, dat ook lokaal geproduceerd wordt. Groen gas is daar het meest geschikt voor in de buitengebieden.”

Ook kwam de beperkte beschikbaarheid van groen gas aan de orde. Het zou helpen als de SDE++ subsidie wordt aangepast en netbeheerders investeringsruimte krijgen. Ferd Crone, lid 1e kamer voor de PvdA: “Onder Europese regelgeving zijn er meer mogelijkheden dan in Nederland om lokale gasnetwerken met elkaar te verbinden. Dat zou de ontwikkeling van lokaal geproduceerd groen gas in Nederland ook erg ondersteunen”.

Gerelateerde berichten

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari kunnen inwoners van Nieuwolda hulp krijgen om energie te besparen. Het project Oldambt Verwarmt bezoekt in die periode het dorp. Tijdens deze Waarmteweek kunt u te weten komen welke mogelijkheden u heeft om...

Lees meer