Groen gas voor platteland voordeligste verduurzamingsoptie

augustus 29, 2022

Groen gas voor platteland voordeligste verduurzamingsoptie

Andere opties relatief kostbaar. Inwoners vinden groen gas aantrekkelijk.

In Groningen is de wens om van aardgas af te stappen groot. Groen gas heeft in het buitengebied ten opzichte van verschillende alternatieven een hoge maatschappelijke waarde*, zo blijkt uit nieuw onderzoek van CE Delft. Veel mensen vinden het ook een aantrekkelijk alternatief voor aardgas, zo toont ander nieuw onderzoek van Ecorys aan. De beschikbaarheid van groen gas voor woningen is echter onvoldoende. Het Rijk zou het aanbod kunnen stimuleren door bijvoorbeeld de SDE anders vorm te geven om het voor groengasproducenten makkelijker te maken om over te stappen van de productie van groene stroom op groen gas.

Groen gas

In het project Nieuwborgen.net worden inwoners geholpen bij het besparen van gas, maar wil men hen ook de mogelijkheid bieden om op termijn over te stappen op groen gas. Nieuwborgen.net heeft de ambitie om groen gas lokaal te produceren. De biovergister staat er al. Van het geproduceerde biogas wordt nu nog groene stroom gemaakt. Technisch vormt een overstap naar het leveren van groen gas geen probleem. Door een aantal knelpunten op het gebied van subsidies voor duurzame energie is deze overstap echter nog niet mogelijk.

Maatschappelijke waarde groen gas

Groen gas is breed inzetbaar. Het kan gebruikt worden voor de industrie, voor mobiliteit, maar ook ter vervanging van aardgas in de gebouwde omgeving. Het is echter beperkt beschikbaar. Het is dus verstandig om te kiezen voor de toepassing waar groen gas de meeste maatschappelijke waarde heeft. CE Delft heeft hier op verzoek van Nieuwborgen.net en N-TRA (de transitie-afdeling van netbeheerder RENDO) onderzoek naar gedaan. CE Delft is een onafhankelijk adviesbureau dat al eerder onderzoek heeft gedaan naar de maatschappelijke waarde van groen gas.

Dr. Martha Deen, senior onderzoeker en adviseur bij CE Delft: “Uit ons onderzoek blijkt dat groen gas ter vervanging van aardgas in de gebouwde omgeving in het buitengebied, net als in de oude binnensteden, het minst duur is. In dit buitengebied zijn woningen relatief moeilijk te verduurzamen en zijn alternatieven zoals all-electric extra kostbaar. Een warmtenet is er vaak niet mogelijk, omdat woningen te verspreid liggen. Ook heeft groen gas in het buitengebied een hogere maatschappelijke waarde, dan in een industriële boiler of in een zeecontainerschip, waar alternatieven makkelijker of minder kostbaar zijn.”

Het onderzoek laat volgens Nieuwborgen.net zien dat het belangrijk is om de knelpunten voor de productie van groen gas weg te nemen. Nieuwborgen.net denkt dat de lokale productie van groen gas meerwaarde heeft en dat het het draagvlak voor de productie van groen gas vergroot. Het zou daarom voor biogasproducenten voldoende rendabel moeten zijn om van de productie van groene stroom over te stappen op de productie van groen gas.

Onderzoek onder eindafnemers

Nieuwborgen.net heeft naast CE Delft ook het bureau Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar de meerwaarde van groen gas op het platteland. Drs. Harry van Til, principal consultant bij Ecorys: “Uit onze analyse, die bouwt op de door het Planbureau voor de Leefomgeving opgestelde ‘Startanalyse’, blijkt dat Nieuwolda en Wagenborgen behoren tot de buurten in Nederland waar de meerwaarde van groen gas het grootst is. Ons onderzoek laat ook zien dat veel mensen groen gas een aantrekkelijk alternatief vinden voor aardgas.”

Wat moet er veranderen?

Bij deze overduidelijke maatschappelijke meerwaarde verdient groen gas in het plattelandsgebied meer aandacht in het landelijk energiebeleid. De door het kabinet geïntroduceerde toekomstige bijmengverplichting stimuleert weliswaar de vraag naar groen gas, er is ook meer aandacht voor de productiekant nodig. Juist in een tijd dat de leveringszekerheid van gas cruciaal is. Het moet voor de producent bedrijfseconomisch uitvoerbaar zijn om met behoud van de SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) over te stappen van de productie van groene stroom naar groen gas. Door binnen de SDE een budget te reserveren voor de productie van groen gas, kan het Rijk het aanbod van groen gas gericht stimuleren.

Leefbaarheid platteland

Jurrie Nieboer, wethouder van de gemeente Oldambt: “Binnen het project Nieuwborgen.net blijkt dat landelijke subsidieregels de productie van groen gas tegenhouden. In onze regio, waar de energie-armoede hoog is, zouden we juist groen gas als meest betaalbare alternatief moeten stimuleren. Wij vragen het rijk daarom om onze inwoners in staat te stellen om groen gas te omarmen. Het is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige leefbaarheid en bewoonbaarheid van dit gebied.”

* de maatschappelijke waarde van groengas is hoog in het buitengebied t.o.v. inzet in een industriële boiler of in een zeecontainerschip.

Over Nieuwborgen.net

De gevolgen van de gaswinning zijn in onze provincie duidelijk merkbaar en te zien. Het gebruik van aardgas zorgt er ook voor dat de aarde opwarmt. De rijksoverheid wil daarom dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. In Nieuwolda en Wagenborgen is het idee ontstaan om hiervoor over te stappen op groen gas. En om daarnaast te kijken naar de mogelijkheden om gas te besparen. Nieuwborgen.net is een initiatief van gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis. Het project maakt onderdeel uit van het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze afspraak wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van € 4.759.000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de uitvoering van de Proeftuin Aardgasvrij Nieuwborgen.net.

Gerelateerde berichten

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari kunnen inwoners van Nieuwolda hulp krijgen om energie te besparen. Het project Oldambt Verwarmt bezoekt in die periode het dorp. Tijdens deze Waarmteweek kunt u te weten komen welke mogelijkheden u heeft om...

Lees meer