Vraag & Antwoord

Veelgestelde vragen

Betekent de deelname aan de proeftuin dat we een proefkonijn zijn?

Nee, Nieuwolda en Wagenborgen zijn geen proefkonijnen. Maar omdat de dorpen als één van de eerste dorpen overstappen op groen gas, kunnen andere dorpen en wijken wel van ons leren. Op dit moment telt Nederland 64 proeftuinen, die allemaal erg van elkaar verschillen. Dit levert veel nieuwe kennis en ervaring op. Dit kan de rest van Nederland helpen om ook aardgasvrij te worden.

Hoe lang duurt dit project?

Het project heeft twee doelen: aardgas in beide dorpen besparen en het aardgas dat overblijft vervangen door groen gas. Als dat lukt, is het project klaar. Het hangt af van verschillende zaken.Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat we uiterlijk op 1 januari 2030 aardgasvrij zijn, dus we hebben nog even de tijd.

Moeten we (elektrisch) bijverwarmen tijdens de koudste dagen van het jaar?

Nee, dat is niet nodig. Er is altijd voldoende gas aanwezig om uw woning of bedrijfspand goed te kunnen verwarmen. Ook tijdens strenge winterdagen. Soms voelt een ruimte wel prettiger aan als u deze bijverwarmt (juist als het erg koud is). Bovendien kan u hierdoor mogelijk besparen op uw gasverbruik.

Is er altijd voldoende groen gas beschikbaar?

Ja, we zorgen ervoor dat er altijd voldoende gas beschikbaar is (dus ook op strenge winterdagen). Het netwerk en de levering van gas moeten net zo betrouwbaar zijn als nu.

De biovergister in Nieuwolda kan tot ongeveer 6,13 miljoen m3 biogas per jaar maken. Het biogas wordt nu nog gebruikt om groene stroom van te maken, maar kan ook worden gebruikt voor groen gas. In 2018 heeft de vergister ongeveer 4,35 miljoen m3 biogas gemaakt. Van deze hoeveelheid biogas kan ongeveer 2,6 miljoen m3 groen gas gemaakt worden. Het jaarverbruik van alle woningen in Nieuwolda en Wagenborgen samen is ongeveer 2,5 miljoen m3 gas. In principe is dat dus genoeg. De vraag naar gas is in de winter wel een stuk hoger dan in de zomer. Als er dan te weinig groen gas is, wordt het aangevuld met ander gas. Bij voorkeur met groen gas van een andere biovergister in de regio. En voor zolang als nodig is, wordt het aangevuld met aardgas.

Is groen gas beter voor het milieu?

Ja, groen gas is veel beter voor het milieu dan aardgas. Aardgas is miljoenen jaren geleden al ontstaan uit onder andere de stof koolstofdioxide (CO2). Het zat al die tijd diep onder de grond. Bij het verbranden van aardgas komt de CO2 vrij. Door deze extra CO2 warmt de aarde vervolgens op. Groen gas is in tegenstelling tot aardgas hernieuwbaar. Dat betekent dat de CO2 in groen gas pas kort geleden uit ons milieu is gehaald. Ook deze CO2 komt bij het verbranden van het groene gas weer vrij. Maar het zorgt niet voor extra CO2 en dus ook niet voor extra opwarming.

Het financieren van de woningisolatie wel uitvoerbaar?

Het verschilt per huis welke maatregelen nodig zijn om gas te besparen. Als huiseigenaar kunt u van ons een gratis Wat-is-Wijs+ Advies krijgen. Daarin staat de beste oplossingen voor uw woning. Een deel van de kosten kan uit de subsidie worden betaald, maar niet alles. Voor de rest van de kosten zoeken we naar oplossingen, zoals leningen. Een lening kost geld, maar door te isoleren bespaart u ook op energiekosten. We willen dat de totale kosten die u betaalt voor uw huis dalen. Of in ieder geval niet stijgen. Inwoners mogen ook geen onnodig nadeel ervaren van bijvoorbeeld een lening.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname aan de proeftuin is helemaal vrijwillig. U bepaalt zelf of u maatregelen neemt om gas te besparen. En zo ja, welke maatregelen dat zijn. Ook bepaalt u zelf of u overstapt op groen gas.

Groen gas is gelijk aan aardgas, het wordt alleen anders gemaakt. Het groene gas kan daarom direct aan het gewone gasnetwerk worden toegevoegd. Dat werkt dus net als met groene stroom.

Iedereen blijft de aansluiting op het gasnetwerk houden. Als u niet wilt overstappen, dan verandert er voor u niets. U kunt gas blijven afnemen via uw eigen gasleverancier. Stapt u over, dan krijgt u een andere gasleverancier voor het groene gas.

Ben ik verplicht om over te stappen op groen gas?

Nee, dat bent u niet verplicht. U kunt energie besparen zonder groen gas af te nemen.

Wat valt wel binnen de regeling en wat niet?
  Wel in de regeling Niet in de regeling 
Algemeen   Zonnepanelen
Kierafdichting Dichtmaken gaten en kieren  
  Afstellen deuren  
Verbetering CV Inregelen CV ketel Vuilafscheider
  Thermostaatknoppen  
  Slimme thermostaat  
Warmtepomp Warmtepomp (water – water)  
  Warmtepomp (lucht – water)  
  Warmtepomp (licht – lucht)  
  Warmtepomp boiler  
Bijverwarming Elektrische verwarming Houtkachel
  Infrarood verwarming  
  Pelletkachel  
     

Over Groen Gas

Wat is groen gas?

Groen gas is gelijk aan aardgas. Het wordt alleen op een andere manier gemaakt. Daardoor is het veel beter voor het milieu dan aardgas. De biovergister in Nieuwolda maakt groen gas van onder andere afval uit de voedingsindustrie, graanresten, cacaodopjes, koffiedik, vloeibare mest en kippenmest.

Waarom groen gas

De meeste Nederlanders gebruiken aardgas om op te koken en om de woning te verwarmen. De overheid wil echter van het aardgas af: het aardgas raakt op en het zorgt voor opwarming van de aarde. Dat komt doordat bij de verbranding van aardgas er extra CO2 vrijkomt. Groen gas wordt gemaakt van natuurlijke bronnen die niet opraken. Het voegt geen extra CO2 toe aan de atmosfeer en zorgt dus ook niet voor opwarming van de aarde. Groen gas kan op dezelfde manier worden gebruikt als aardgas.

Zijn er andere alternatieven onderzocht dan alleen de biovergister?

Als proeftuin kijken wij specifiek naar de mogelijkheid van groen gas. De biovergister was al actief in onze omgeving en is daardoor een goede mogelijkheid om van het aardgas af te stappen. In andere proeftuinen kijkt men naar andere mogelijkheden, zoals warmtenetten of warmtepompen.

Wanneer begint de levering van groen gas?

We willen zo spoedig mogelijk beginnen met de levering van groen gas. Of dat lukt, hangt af van veel verschillende zaken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat we uiterlijk op 1 januari 2030 aardgasvrij zijn, dus we hebben nog even de tijd.

Wat is het verschil tussen biogas en groen gas?

Groen gas is gezuiverd en bewerkt biogas. Biogas wordt gemaakt van onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en bewerkt. Hierdoor krijgt het dezelfde kwaliteit als aardgas. We noemen het dan groen gas. Groen gas is hetzelfde als aardgas. Het wordt alleen op een andere manier gemaakt. Dit betekent dat uw apparaten, zoals cv-ketels en kooktoestellen, niet aangepast hoeven te worden.

Wat is het verschil tussen aardwarmte en groen gas

Bij groen gas verbrandt u nog steeds gas om uw huis te verwarmen, voor warm water of om op te koken. Bij aardwarmte is er geen sprake meer van verbranding. In dat geval wordt er warmte uit water in de grond gehaald om het huis mee te verwarmen.

Welke grondstof gebruikt de biovergister in Nieuwolda?

De biovergister in Nieuwolda maakt groen gas van onder andere afval uit de voedingsindustrie, graanresten, cacaodopjes, koffiedik, vloeibare mest en kippenmest. Er wordt alleen gebruik gemaakt van reststoffen of afgekeurde voedingsmiddelen. Welke reststoffen dat zijn, kunt u hier lezen. Dit zijn reststoffen waarvan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat ze gebruikt mogen worden in een biovergister.

Is gebruik van mest wel duurzaam

De biovergister gebruikt onder andere mest van dieren uit de veeteelt. Die mest is er dus al. Het is goed om het opnieuw te gebruiken voor het maken van groen gas. Het is mogelijk dat er in de toekomst minder mest beschikbaar is, omdat boeren minder vee houden. In dat geval kan een biovergister ook groen gas maken uit groen afval, zoals groente-, fruit- en tuinafval. Maar we verwachten niet dat dit snel nodig is.

Is groen gas beter voor het milieu?

Ja, groen gas is veel beter voor het milieu dan aardgas. Aardgas is miljoenen jaren geleden al ontstaan uit onder andere de stof koolstofdioxide (CO2). Het zat al die tijd diep onder de grond. Bij het verbranden van aardgas komt de CO2 vrij. Door deze extra CO2 warmt de aarde vervolgens op. Groen gas is in tegenstelling tot aardgas hernieuwbaar. Dat betekent dat de CO2 in groen gas pas kort geleden uit ons milieu is gehaald. Ook deze CO2 komt bij het verbranden van het groene gas weer vrij. Maar het zorgt niet voor extra CO2 en dus ook niet voor extra opwarming.

Is de uitstoot van de biovergister ‘schoon’?

Uit onderzoek blijkt dat bij een biovergister niet meer ongezonde stoffen vrijkomen dan bij andere vormen van mestverwerking. De biovergister zelf maakt gebruik van natuurlijke bronnen die niet opraken. Het voegt daardoor geen extra CO2 toe aan de atmosfeer en zorgt dus ook niet voor opwarming van de aarde. De biovergister levert naast groen gas ook digestaat op. Dat is wat er overblijft aan vaste stof. Dit digestaat kan worden gebruikt als meststof.

Hoeveel CO2 stoten de vrachtwagens uit die grondstoffen aan de biovergisting leveren

Dat is niet bekend, want dat hangt bijvoorbeeld af van het type vrachtwagen. Vrachtwagens stoten ook CO2 uit, maar worden steeds schoner. Tegenwoordig zijn er bijvoorbeeld ook vrachtwagens die op groen gas rijden. De hoeveelheid vrachtvervoer van en naar de biovergister verandert niet, want de vergister is er al.

Wat is het afvalproduct van groen gas?

Het afvalproduct van groen gas is digestaat. Dit is een meststof voor de akkerbouw.

Is groen gas geschikt voor mijn cv ketel en kooktoestel?

Ja, groen gas is gelijk aan aardgas. Het wordt alleen op een andere manier gemaakt. Uw apparaten, zoals uw cv-ketel en kooktoestel, werken op groen gas net zoals op aardgas. Er zijn geen aanpassingen nodig (bron: groengas.nl).

Heeft groen gas invloed op de garantie van mijn cv ketel?

Nee, groen gas is gelijk aan aardgas. Het wordt alleen op een andere manier gemaakt. Voor uw cv-ketel maakt het dus niet uit of u aardgas of groen gas gebruikt. De fabrikanten van cv-ketels werken samen om het gebruik van groen gas aan te moedigen. Zij doen dit omdat dit beter is voor het milieu.

Komt er een nieuw gasnetwerk voor het groene gas?

Een nieuw netwerk aanleggen is erg duur. Daarom gaan we voor het transport van het groene gas het bestaande gasnetwerk gebruiken. Net als grijze en groene stroom is groen gas hetzelfde als aardgas. Het wordt alleen op een andere manier gemaakt. Daarom kan het gemengd in één buis naar de huizen worden gebracht. Hoe meer mensen mee doen, hoe groener het gas in de buizen is. Overstappen op groen gas is niet verplicht, maar we hopen dat zoveel mogelijk mensen groen gas gaan afnemen. Dat gaat alleen lukken als groen gas niet duurder is dan aardgas. En het liefst goedkoper. Dat proberen we voor elkaar te krijgen.

Blijft de gas druk bij mij thuis altijd voldoende?

Ja, de gasdruk blijft altijd gelijk en verandert door het overstappen naar groen gas niet. Er is ook altijd voldoende gas aanwezig om uw woning of bedrijfspand goed te kunnen verwarmen. Ook tijdens strenge winterdagen. Als de lokale biovergister onvoldoende gas kan leveren, dan wordt het aangevuld met ander gas. Bij voorkeur met groen gas van een andere biovergister in de regio. En voor zolang als nodig is, wordt het aangevuld met aardgas.

Is er altijd voldoende groen gas beschikbaar?

Ja, we zorgen ervoor dat er altijd voldoende gas beschikbaar is (dus ook op strenge winterdagen). Het netwerk en de levering van gas moeten net zo betrouwbaar zijn als nu.

De biovergister in Nieuwolda kan tot ongeveer 6,13 miljoen m3 biogas per jaar maken. Het biogas wordt nu nog gebruikt om groene stroom van te maken, maar kan ook worden gebruikt voor groen gas. In 2018 heeft de vergister ongeveer 4,35 miljoen m3 biogas gemaakt. Van deze hoeveelheid biogas kan ongeveer 2,6 miljoen m3 groen gas gemaakt worden. Het jaarverbruik van alle woningen in Nieuwolda en Wagenborgen samen is ongeveer 2,5 miljoen m3 gas. In principe is dat dus genoeg. De vraag naar gas is in de winter wel een stuk hoger dan in de zomer. Als er dan te weinig groen gas is, wordt het aangevuld met ander gas. Bij voorkeur met groen gas van een andere biovergister in de regio. En voor zolang als nodig is, wordt het aangevuld met aardgas.

Heeft de biovergisting voldoende capaciteit om beide dorpen te voorzien van groen gas?

We zorgen ervoor dat er altijd voldoende gas beschikbaar is. Het netwerk en de levering van gas moeten net zo betrouwbaar zijn als nu.

De biovergister in Nieuwolda kan tot ongeveer 6,13 miljoen m3 biogas per jaar maken. Het biogas wordt nu nog gebruikt om groene stroom van te maken, maar kan ook worden gebruikt voor groen gas. In 2018 heeft de vergister ongeveer 4,35 miljoen m3 biogas gemaakt. Van deze hoeveelheid biogas kan ongeveer 2,6 miljoen m3 groen gas gemaakt worden. Het jaarverbruik van alle woningen in Nieuwolda en Wagenborgen samen is ongeveer 2,5 miljoen m3 gas. In principe is dat dus genoeg. De vraag naar gas is in de winter wel een stuk hoger dan in de zomer. Als er dan te weinig groen gas is, wordt het aangevuld met ander gas. Bij voorkeur met groen gas van een andere biovergister in de regio. En voor zolang als nodig is, wordt het aangevuld met aardgas.

Wat is een back-up voor de biovergister?

De biovergister kan uitvallen of bijvoorbeeld onderhoud nodig hebben. Dan hebben we een andere bron van gas nodig. Dat noemen we een back-up. Dat kan (bij voorkeur) een andere bron voor groen gas zijn, zoals andere biovergisters uit de regio. Het kan ook zijn dat er een back-up komt vanuit het aardgasnet. Het dorpsnet is en blijft aangesloten op het aardgasnetwerk. Er blijft daardoor altijd voldoende gas beschikbaar. Inwoners en bedrijven in Nieuwolda en Wagenborgen komen absoluut niet zonder gas te zitten.

Kan ik aandeelhouder worden van de biovergister?

Nee, de biovergister is in handen van Deeterink Bio Energie B.V.

Hoe wil nieuwborgen.net het aardgasverbruik naar nul brengen?

Nieuwolda en Wagenborgen gebruiken nu ongeveer 2,5 miljoen m3 aardgas per jaar. We willen dit verbruik zoveel mogelijk verminderen en voor het gas dat we dan nog nodig hebben, als we overstappen op groen gas.

Voor het verminderen van het gasverbruik hebben we samen met de Koplopers de Padwiezer gemaakt. De Koplopers zijn de inwoners die meedenken over de aanpak. In de Padwiezer staan de mogelijkheden waarmee u als huiseigenaar gas kunt besparen. U krijgt de helft van de kosten vergoed tot een maximum van 5.000 per koopwoning. Met deze maatregelen willen we inwoners helpen het gasverbruik terug te brengen en een fijner huis te krijgen. Dat is beter voor Groningen, voor het milieu en voor de portemonnee. Voor het gas dat men dan nog wel verbruikt, willen we het mogelijk maken om over te stappen op groen gas.

Er kunnen momenten blijven dat de vraag naar groen gas groter is dan het aanbod, bijvoorbeeld in een strenge winter. Het groene gas wordt dan aangevuld met, bij voorkeur, groen gas van een andere biovergister in de regio. En voor zolang als nodig is, wordt het aangevuld met aardgas.

Over meedoen en de kosten

Wat maakt dit zo aantrekkelijk voor mij?

Door uw woning te isoleren, bespaart u op het gasverbruik en dus ook op de kosten. Vanuit Nieuwborgen.net vergoeden we de helft van de kosten voor huiseigenaren tot een maximum van 5.000 euro per adres. Uw woning wordt daardoor ook vaak prettiger om in te wonen. Daarnaast proberen we de prijs van groen gas lager te krijgen dan dat van aardgas, zodat iedereen voordeel heeft van het lokale gas.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname aan de proeftuin is helemaal vrijwillig. U bepaalt zelf of u maatregelen neemt om gas te besparen. En zo ja, welke maatregelen dat zijn. Ook bepaalt u zelf of u overstapt op groen gas.

Groen gas is gelijk aan aardgas, het wordt alleen anders gemaakt. Het groene gas kan daarom direct aan het gewone gasnetwerk worden toegevoegd. Dat werkt dus net als met groene stroom.

Iedereen blijft de aansluiting op het gasnetwerk houden. Als u niet wilt overstappen, dan verandert er voor u niets. U kunt gas blijven afnemen via uw eigen gasleverancier. Stapt u over, dan krijgt u een andere gasleverancier voor het groene gas.

Wat betekent het voor mij als ik besluit om niet over te stappen op gewoon gas?

Overstappen is vrijwillig. Als u besluit om niet over te stappen op groen gas dan verandert er voor u niets. U blijft uw aansluiting op het gasnetwerk houden en kunt zelf uw gasleverancier kiezen. De rijksoverheid geeft wel aan dat u vanaf 2050 niet meer kunt koken of stoken op aardgas. Dat kan dan in Nederland alleen nog met duurzame installaties.

Kan ik niet weigeren als de rest van de straat wel mee doet?

Ja, deelname is geheel vrijwillig.

Wat zijn de kosten van de gang gas?

Dat is nog niet bekend. Maar we willen ervoor zorgen dat het groene gas niet duurder wordt dan aardgas en liever nog goedkoper. We willen ook voorkomen dat de totale kosten voor uw woning omhoog gaan als u besluit om uw woning te isoleren. De totale kosten moeten gelijk blijven of lager worden dan uw huidige woonkosten.

Wat doet de gasprijs de komende jaren?

Dat weten we niet, omdat het afhankelijk is van veel verschillende zaken. Op dit moment is gas erg duur. Wij weten niet of de prijs in de komende jaren zal dalen of verder zal stijgen. Bovenop de basisprijs betaalt u per kubieke meter aardgas ook leveringskosten en belastingen. We verwachten dat deze kosten de komende jaren stijgen.

Wat zijn de kosten voor isolatie en verwarming?

Dat verschilt per woning of gebouw. Het hangt bijvoorbeeld af van het bouwjaar, hoe groot het is en wat er in het verleden al aan woningisolatie is gedaan. Via een gratis Wat-is-Wijs+ advies komt u erachter welke maatregelen voor uw woning het meest geschikt zijn. We willen dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. Ook al is daarvoor niet direct eigen geld beschikbaar. Voor verschillende mogelijkheden om gas te besparen kunt u van Nieuwborgen.net een vergoeding krijgen. Deze mogelijkheden staan in de Padwiezer. Als u hierover vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u ons altijd bellen, een e-mail sturen of een afspraak maken.

Wat als uw woning al geïsoleerd is?

Dat is een goed vertrekpunt. Misschien zijn er mogelijkheden om nog meer te doen. Via een gratis Wat-is-Wijs+ advies komt u erachter welke maatregelen voor uw woning het meest geschikt zijn. Voor verschillende mogelijkheden om gas te besparen kunt u van Nieuwborgen.net een vergoeding krijgen. Deze mogelijkheden staan in de Padwiezer.

Brengt bijverwarmen extra kosten met zich mee?

Dat hangt af van de kosten van bijverwarmen. Door (elektrisch) bij te verwarmen, verbruikt u minder gas. Als de kosten voor bijverwarmen gelijk zijn aan de besparing in uw gasverbruik, dan blijven de totale kosten gelijk.

Is het financieren van woning isolatie wel uitvoerbaar?

Het verschilt per huis welke maatregelen nodig zijn om gas te besparen. Via een gratis Wat-is-Wijs+ advies komt u erachter welke maatregelen voor uw woning het meest geschikt zijn en wat deze kosten. Een deel van de kosten kan uit de subsidie worden betaald, maar niet alles. Voor de rest van de kosten zoeken we naar oplossingen, zoals leningen. Een lening kost geld, maar door te isoleren bespaart u ook op energiekosten. We willen dat de totale kosten die u betaalt voor uw huis dalen. Of in ieder geval niet stijgen. Inwoners mogen ook geen onnodig nadeel ervaren van bijvoorbeeld een lening.

Wat wordt er verstaan onder woonlasten?

We willen dat de totale uitgaven voor de woning voor zoveel mogelijk mensen ongeveer gelijk blijven (woonlastenneutraal). Door te isoleren verbruikt u minder gas. Deze besparing moet gelijk zijn aan de extra kosten die u betaalt voor isolatie. Deze extra kosten zijn bijvoorbeeld de rente en aflossing die u betaalt voor de financiering van de isolatie of de huurverhoging die u moet betalen door de isolatiemaatregelen.

Zijn er verschillen in voorwaarden met betrekking tot de woonlasten en isolatie voor woningen uit verschillende bouwjaren?

We willen dat de totale kosten voor de woning voor zoveel mogelijk mensen ongeveer gelijk blijven (woonlastenneutraal). Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kunnen we niet met zekerheid zeggen of dit ook mogelijk is.

Ik wil aan de slag. Kan ik al een scan van mijn woning aanvragen?

Ja, dat kan voor huiseigenaren. Om erachter te komen hoe u het beste gas kunt besparen, kunt u een gratis Wat-is-Wijs+-advies aanvragen via de Padwiezer. Indien nodig, kunt u ook een gratis onafhankelijk financieel advies bij ons aanvragen. Daarmee kunt de beste beslissing nemen over hoe u gas gaat besparen in uw woning. U vraagt deze adviezen aan in de Padwiezer.

Hoe lang is de levering van aardgas nog gegarandeerd?

De rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Daarom kunt u vanaf 2050 in principe niet meer koken of stoken op aardgas.

Wat gebeurt er na 2050 wanneer er geen aardgas meer geleverd wordt?

Heel Nederland moet overstappen op andere systemen om te verwarmen. Naast het gebruik van groen gas, is het bijvoorbeeld ook mogelijk om over te stappen op elektrische verwarming of duurzame warmtenetten.

Wie betaalt de kosten voor het beheer van de biovergister en het gas netwerk?

De kosten voor het beheer van de biovergister worden betaald door Deeterink Bio Energie B.V. en de kosten voor het beheer van het gasnetwerk vallen binnen de verantwoordelijkheid van netbeheerder Enexis.

Hoeveel procent huurverhoging komt er na de energiebesparende maatregel?

Daarvoor krijgen de huurders van Woningstichting Groninger Huis een voorstel.

Aan wie betaal ik straks de gasrekening?

Dat weten we nu nog niet. We zijn de mogelijkheden nog aan het onderzoeken.

Welke garanties worden er gegeven (gaslevering, belastingen, leveringsvoorwaarden)?

Dat is nog niet bekend, maar de garanties zijn vergelijkbaar met de garanties die u nu ook krijgt.

Is het mogelijk om tussentijds in of uit te stappen?

U kunt overstappen naar een andere leverancier, net zoals dat nu bij de meeste energieleveranciers ook het geval is.

Kan kosteloos worden overgestapt?

Dat weten we nog niet.

Wat gebeurt er met (langlopende) afgesloten aardgascontacten?

Dat weten we nog niet.

Hoeveel aansluitingen zijn er minimaal nodig om het project te laten functioneren?

We willen iedereen een aantrekkelijk aanbod doen. We gaan er dan vanuit dat een groot deel van de inwoners van beide dorpen mee wil doen. Hoeveel aansluitingen er dan nodig zijn, weten we nog niet.

Kunnen nieuwbouwwoningen ook aangesloten worden op het groene gas?

Nieuwbouwwoningen kunnen, in tegenstelling tot bestaande woningen, zo goed geïsoleerd worden dat deze energieneutraal zijn. Met bijvoorbeeld een warmtepomp kunnen deze woningen prima verwarmd worden. Het is daarom niet nodig om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op groen gas.

Hoe lang is de garantie voor prijszekerheid?

Dat weten we nu nog niet. We nemen dit mee in het definitieve aanbod.

Wie richt de coöperatie op?

Als blijkt dat het oprichten van een coöperatie het beste is, dan wordt deze bij voorkeur door inwoners van beide dorpen opgericht.

Is de inwoner klant, deelnemer of eigenaar?

Dat hangt af van hoe we de organisatie gaan opzetten. Daar is nu nog geen beslissing over genomen.

Wat zijn de financiële risico's bij het failliet gaan van de coöperatie?

Het is nog niet bekend of er een coöperatie wordt opgericht. We zijn dit nog aan het onderzoeken. Daarbij kijken we ook naar de risico’s.

Over de techniek

Moet ik mijn woning isoleren?

Dat is niet verplicht, maar wel aan te raden. Het gasverbruik in Nieuwolda en Wagenborgen was ongeveer 35 procent hoger dan landelijk. De energierekening in beide dorpen is dus ook veel hoger. Wij willen inwoners en bedrijven uit beide dorpen helpen om energie en dus ook geld te besparen. Want de goedkoopste energie, is energie die we niet nodig hebben! Het verschilt per woning welke vorm van isolatie handig en verstandig is. U kunt daarover als huiseigenaar een gratis ‘Wat-is-Wijs+’ Advies advies krijgen als u dat wilt. Dit advies kunt u aanvragen in de Padwiezer.

Hoeveel gas wil nieuwborgen.net besparen door te isoleren?

Het is mogelijk om woningen en panden zodanig aan te passen, dat men helemaal geen gas meer gebruikt. Dit noemt men Nul op de Meter woningen. Bij nieuwbouwwoningen is dat goed mogelijk, maar voor bestaande bouw is dat een stuk lastiger. Omdat we willen overstappen van aardgas op groen gas, is dat in ons plan ook niet nodig. We streven ernaar om met verschillende maatregelen in woningen en panden ongeveer een derde van het gas besparen. U bepaalt als eigenaar zelf of en zo ja, welke gasbesparende maatregelen u neemt.

Is het mogelijk om andere werkzaamheden aan de woning te combineren met de isolatie maatregelen?

Het combineren van werkzaamheden is een goed idee. Denk bijvoorbeeld aan bouwkundig versterken of het levensloopbestendig maken van de woning. Daarmee kunt u kosten besparen en de overlast verminderen. Dit nemen we zoveel mogelijk mee in onze plannen. Nationaal Coördinator Groningen blijft de organisatie die de versterking van woningen uitvoert.

Kan onze huidige cv ketel aangesloten worden op het nieuwe gas?

Ja, want groen gas is gelijk aan aardgas. Het wordt alleen op een andere manier gemaakt. U hoeft uw cv-ketel dus niet aan te passen als u overstapt op groen gas.

Is bijverwarmen mogelijk?

Bijverwarmen is een mogelijkheid om minder gas te verbruiken. Meestal is het verstandiger om eerst te kijken naar isolatie. Het verschilt per huis en pand wat de mogelijkheden voor isolatie zijn. Bijverwarmen kan daarbij een goed idee zijn.

Moeten we (elektrisch) bij verwarmen tijdens de koude dagen van het jaar?

Nee, elektrisch bijverwarmen is niet nodig. Er is altijd voldoende gas aanwezig om uw woning of bedrijfspand goed te kunnen verwarmen. Ook tijdens strenge winterdagen. Soms voelt een ruimte wel prettiger aan als u deze bijverwarmt (juist als het erg koud is). Bovendien kunt u door elektrisch bij te verwarmen mogelijk besparen op uw gasverbruik.

Bij verwarmen met hout en pellets: is dat wel duurzaam?

Dat hangt af van het type en de herkomst van de pellets of het hout. Hoe verder de pellets of het hout moeten reizen, hoe minder goed het is voor het milieu. Verwarmt u uw woning nu al op deze manier? Vraag dan waar het hout of de pellets vandaan komen en hoe duurzaam deze zijn. Het is ook belangrijk dat het gebruik van hout en pellets niet zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit.

Is het ook mogelijk om over te stappen of een (hybride) warmtepomp?

Een (hybride) luchtwarmtepomp werkt als een ‘omgekeerde airco’ die (voor een deel) stroom in plaats van aardgas gebruikt om te verwarmen. Zowel de hybride luchtwarmtepomp als de volledige luchtwarmtepomp maken onderdeel uit van de grotere maatregelen die in de Padwiezer staan en waarvoor u dus een vergoeding kunt krijgen.

Zitten er ook zonnepanelen in het plan?

Nee, dat is op dit moment niet het geval. Wij willen van aardgas overstappen op groen gas en woningen en andere gebouwen isoleren. Ons doel is om minder aardgas te gebruiken. We kijken dus niet naar het stroomverbruik. Het aanschaffen en gebruiken van zonnepanelen is natuurlijk wel gewoon goed voor het milieu.

Over de subsidie

Waarvoor hebben de gemeente Oldambt en Eemsdelta subsidie ontvangen?

De subsidie is allereerst bedoeld voor energiebesparende maatregelen in woningen en bedrijfspanden. Het verschilt per huis welke maatregelen nodig zijn om gas te besparen. Een deel van de kosten kan uit de subsidie worden betaald, maar niet alles. Voor de rest van de kosten zoeken we naar oplossingen, zoals leningen.

De subsidie is verder ook bedoeld voor de aanleg van een nieuwe gasleiding. Deze nieuwe leiding sluit de biovergister aan op het bestaande gasnetwerk van beide dorpen.

We bespreken samen met de Koplopers (de inwoners die met ons meedenken) hoe de beschikbare subsidie zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.

Hoeveel subsidie kan ik als huishouden daarvan krijgen?

De gemeente Oldambt heeft de totale subsidie (4.759.006 euro) voor beide dorpen nu in beheer. We vergoeden de helft van de kosten voor gasbesparende maatregelen tot een maximum van 5.000 euro per koopwoning. U kunt uw vergoeding aanvragen via de Padwiezer.

Wat gebeurt er als de subsidie op is?

Een deel van de subsidie wordt gebruikt voor woningisolatie en andere maatregelen om gas te besparen. Een ander deel van de subsidie wordt gebruikt om de biovergister aan te sluiten op het lokale gasnetwerk. Daarna moet de levering van groen gas zonder subsidie mogelijk zijn. We bespreken samen met de Koplopers (de inwoners die met ons meedenken) hoe de beschikbare subsidie zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.

Mag de subsidie gebruikt worden voor woningisolatie?

Een deel van de subsidie wordt ingezet voor woningisolatie en andere maatregelen om gas te besparen. Een ander deel van de subsidie wordt gebruikt om de biovergister aan te sluiten op het lokale gasnetwerk. We bespreken samen met de Koplopers (de inwoners die met ons meedenken) hoe de beschikbare subsidie zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld.

Hoe worden de proceskosten van de proeftuin bekostigd?

De proceskosten zijn de kosten die we maken voor bijvoorbeeld de uitwerking van de plannen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor onderzoek, adviseurs, projectmanagement en communicatie. Voor een deel van deze kosten hebben de rijksoverheid en Nationaal Programma Groningen een aanvullende subsidie verleend.

Wat is de betrokkenheid en de rol van de gemeente Oldambt en Eemsdelta?

De gemeenten Oldambt en Eemsdelta (de voormalige gemeente Delfzijl) hebben de subsidie samen aangevraagd. De gemeente Oldambt zorgt ervoor dat de subsidie goed wordt uitgegeven. Om de plannen uit te voeren werken beide gemeenten samen met Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen, Vereniging Dorpsbelangen Nieuwolda, Woonstichting Groninger Huis, Deeterink Bio Energie (de eigenaar van de biovergister) en netbeheerder Enexis. We zijn nu bezig om de samenwerking met de dorpen verder te ontwikkelen.

Hoe is Nieuwborgen.net georganiseerd?

De gemeenten Oldambt en Eemsdelta zijn eindverantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het plan. Ze werken hiervoor nauw samen met Woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie (de eigenaar van de biovergister in Nieuwolda) en Enexis. Beide gemeenten hebben samen een projectleider ingehuurd. Deze coördineert de werkzaamheden van vier taakgroepen. De vier taakgroepen, met elk een eigen taakgroepleider, zijn: Gas en Techniek, Woningen en Energiebesparing, Subsidie en Financiën en Communicatie en Draagvlak. Als taakgroepen tegen vragen aanlopen waar ze zelf geen antwoord op hebben, dan zoeken we extern advies of kijken we naar oplossingen van andere proeftuinen in Nederland. Inwoners en bedrijven uit beide dorpen hebben tot slot een belangrijke rol bij de uitwerking. Zo nemen we met een groep geïnteresseerde inwoners (de Koplopers) de belangrijkste keuzes door, die we uiteindelijk ook aan alle inwoners voorleggen.

Wanneer willen jullie klaar zijn met het project?

We willen zo spoedig mogelijk van start met de levering van groen gas. Of dat lukt, hangt af van veel verschillende zaken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat we uiterlijk op 1 januari 2030 aardgasvrij zijn, dus we hebben nog even de tijd.

Over Waterstof

Wordt het groen gas straks bij gemengd met waterstof?

In de wintermaanden is de vraag naar gas op sommige momenten hoog. Waterstof kan deze piek helpen opvangen. Daarom wilden we onderzoeken of dit een goed idee was. We hebben de afgelopen tijd gekeken of bijmengen met waterstof daadwerkelijk nodig is. Op dit moment lijkt dat niet het geval. Waterstof is relatief duur. Ook moeten er extra investeringen voor worden gedaan. En omdat er voldoende groen gas beschikbaar is, hebben we besloten dat we dit idee voor nu niet verder gaan onderzoeken

Wat is waterstof?

Waterstof is ook een gas. Bij verbranding ervan komt energie vrij. Het kan op drie verschillende manieren worden gemaakt. In Nederland wordt waterstof nu vooral uit aardgas gemaakt. Dit noemen we ‘grijze waterstof’. Grijze waterstof is nog steeds niet goed voor het milieu. Bij het maken ervan komt er namelijk nog steeds extra CO2 vrij. Ook blauwe waterstof wordt gemaakt van aardgas. De extra CO2 die bij het maken van blauwe waterstof vrij komt, wordt opgevangen. Hierdoor komt het niet in onze lucht en zorgt het niet voor opwarming van de aarde. Groene waterstof wordt gemaakt van bijvoorbeeld windenergie. Hier komt helemaal geen CO2 meer bij vrij. Groene waterstof is daarom veel beter voor het milieu dan grijze of blauwe waterstof.

Wat is de kans dat dit project door waterstof wordt ingehaald?

Er is een proef met waterstof gestart bij een klein aantal woningen in Wagenborgen: de WaterstofWijk Wagenborgen. Dit is een van de eerste experimenten met waterstof voor de gebouwde omgeving. De Rijksoverheid geeft wel aan dat tot 2030 waterstof niet grootschalig voor woningen kan worden toegepast. Te snel overstappen op waterstof is ook niet goed voor het milieu. Om groene waterstof te produceren is namelijk wind- en zonne-energie nodig. En die energie is de komende jaren nog onvoldoende beschikbaar. Groen gas is al wel beschikbaar voor woningen en het gebruik ervan groeit. Voor de overstap op groen gas zijn geen grote extra investeringen nodig. Het groene gas kan via het huidige gasleidingennetwerk bij de huizen komen. En ook in huis zijn er geen aanpassingen nodig.