Over het project

Het initiatief en de subsidieaanvraag

Het initiatief en de subsidie- aanvraag

In 2018 is het idee ontstaan om de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij te maken. Dit kan door woningen en gebouwen energiezuiniger te maken en door over te stappen op groen gas. We hebben gekozen om van aardgas over te stappen op groen gas, omdat er in de directe omgeving een biovergister staat die groen gas kan leveren.

Voor deze zogenaamde proeftuin hebben we een subsidie gekregen van ruim 4,7 miljoen euro (om precies te zijn: € 4.759.006). De subsidie is aangevraagd bij het Programma Aardgasvrije Wijken door de gemeente Oldambt, de voormalige gemeente Delfzijl (nu gemeente Eemsdelta), woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis.

Bewoners, bedrijven en andere betrokkenen denken met ons mee bij de uitwerking van de plannen.
We vinden daarbij drie zaken belangrijk:

Woningen en gebouwen

Energiebesparing door woningisolatie en energiezuinige verwarming. U bepaalt zelf wat passende oplossingen zijn.

Gebruik groen gas

Gebruik van groen gas uit de biovergister in Nieuwolda.

Voordeel voor iedereen

Alle inwoners en ondernemers uit Nieuwolda en Wagenborgen kunnen en mogen meedoen. Deelname is vrijwillig.

Van subsidieaanvraag naar uitvoering

Van subsidie- aanvraag naar uitvoering

Een uitwerking van het plan dat kan rekenen op de brede steun van de dorpen; daar gaan we voor! We werken hiervoor samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Zo bespreken we alle ideeën met een groep bewoners: de Koplopers. Wilt u ook meedenken met deze groep, neem dan contact met ons op.

Organisatie en aanspreekpunt

Organisatie en aanspreek- punt

De gemeenten Oldambt en Eemsdelta zijn eindverantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het plan. Ze werken hiervoor nauw samen met Groninger HuisDorpsbelangen NieuwoldaDorpsbelangen WagenborgenDeeterink Bio Energie (de eigenaar van de biovergister in Nieuwolda) en Enexis. Bewoners en bedrijven uit beide dorpen hebben een belangrijke rol bij de uitwerking.

Van en voor iedereen

Alle inwoners en ondernemers uit Nieuwolda en Wagenborgen moeten mee kunnen doen. We nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan de Koplopersgroep, de groep bewoners die met ons meedenken. U kunt zich daarvoor opgeven door te bellen naar 06 – 21 92 24 27 of een e-mail te sturen. Ook buiten de Koplopersgroep om kunt u natuurlijk uw ideeën aan ons doorgeven. Ook dat kan via e-mail of telefonisch.

Stand van zaken

In november 2019 hebben we de eerste bewonersbijeenkomsten georganiseerd. We hebben toen met ongeveer 350 inwoners uit beide dorpen gesproken over de kansen en risico’s van het project en onder welke voorwaarden het project door kan gaan. De belangrijkste voorwaarden die werden genoemd, waren de leveringszekerheid en een aantrekkelijke prijs van het groene gas. Er is zowel een tekstueel verslag als een visueel verslag (de praatplaat) gemaakt van deze bewonersavonden. In coronatijd konden we helaas geen bijeenkomsten organiseren. We hebben u vooral via de website en nieuwsbrief op de hoogte gehouden. Het overleg met de Koplopers is wel gewoon door gegaan, maar dan meestal online.

In het najaar van 2020 zijn we gestart met mogelijkheden om gas te besparen. We begonnen met de Bespaartas. Een zelf samen te stellen tas vol energiebesparingsartikelen ter waarde van 50 euro.
Vanaf januari 2021 konden bewoners via de Padwiezer ook kleinere maatregelen nemen om gas te besparen. De grotere maatregelen in de Padwiezer hebben we eerst getest bij de zogenaamde Verkennerswoningen. Op basis daarvan hebben we de Padwiezer aangepast. Vanaf half september 2021 kunnen huiseigenaren in de nieuwe Padwiezer een vergoeding aanvragen voor kleine en grote maatregelen om gas te besparen. We gaan daarvoor ook de dorpen in om bewoners te informeren over de mogelijkheden.

De plannen om over te stappen op Groen gas zijn nog niet rond. Dit komt onder andere door landelijke regels. We zijn hierover druk in gesprek met Den Haag.