Terug naar Nieuws

Hoeveel overlast geeft een biovergister?

Gepubliceerd op:
Hoeveel overlast geeft een biovergister?

De biovergister die in Nieuwolda staat, gaat straks van biogas groen gas maken. In eerdere artikelen legden we al uit hoe groen gas wordt gemaakt en waarvan groen gas wordt gemaakt. In dit artikel leggen we uit of u ook last kunt hebben van de biovergister. Want maakt een biovergister eigenlijk geluid? En stinkt een vergistingsproces niet? En hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen? En het vervoer van en naar de vergister?

Geluid

Een biovergister produceert biogas. Op dit moment maakt de biovergister in Nieuwolda groene stroom van dit biogas. Voor het maken van groene stroom is een motor nodig. Als de installatie straks groen gas gaat maken, is die motor niet meer nodig. De motor wordt dan vervangen door een compressor. De compressor zorgt ervoor dat het groene gas uit de biovergister straks in de leiding terecht komt die het gas naar de huizen brengt. Door het vervangen van de motor door een compressor wordt de installatie stiller. Ook heeft de vergister een aantal pompen. Die zijn nodig om de ingrediënten voor het groene gas in de vergister te pompen en om het product dat overblijft (digestaat) er weer uit te pompen. Ten slotte zit er nog een mixer in de installatie om de inhoud van de vergistingstank te mixen. Door de inhoud te mixen ontstaan er meer gassen, waardoor de opbrengst groter wordt. Al deze machines staan tussen vier muren. Als je binnen staat hoor je ze, maar buiten hoor je ze bijna niet. De biovergister is dus heel stil.

Stank

De biovergister zet reststoffen en mest om in biogas. Dat gebeurt met behulp van bacteriën in een verwarmde en luchtdichte tank. Omdat de tank luchtdicht is, is het maken van biogas zelf geurloos. Alleen bij het vullen van de tank kan er wel een geur vrijkomen. Dat komt omdat de vaste stoffen eerst in een hal met een vijzel worden fijngemalen voordat ze de vergister in gaan. De geur die hierbij vrijkomt is vergelijkbaar met de geur van een boerderij. Als de biovergister toe is aan onderhoud, kan er wel enige geuroverlast plaatsvinden. De vergister moet dan namelijk geopend worden. Onderhoudswerkzaamheden vinden ongeveer één keer per jaar plaats. De geur van de biovergister verandert niet als er straks groen gas wordt gemaakt.

Uitstoot broeikasgassen

De bacteriën in de biovergister zorgen voor het ontstaan van biogas. Biogas bestaat voor het grootste deel uit methaan en koolstofdioxide (CO2). Dit zijn broeikasgassen die schadelijk zijn voor het milieu als ze vrij de lucht in gaan. Om van biogas groen gas te maken, moet er een beetje CO2 uit het biogas gehaald worden. Deze CO2 komt in de lucht terecht. Ook bij de verbranding van groen gas in uw cv-ketel of uw kooktoestel komt er CO2 in de lucht. Toch is groen gas beter voor het milieu dan aardgas. Lees in dit artikel waarom groen gas beter is voor het milieu dan aardgas.

Vervoer van en naar de biovergister

De vrachtwagens die reststoffen en mest naar de biovergister brengen en het restproduct van groen gas (digestaat) weer ophalen, produceren broeikasgassen en geluid. Wat het geluid betreft zijn er landelijke regels die aangeven hoeveel geluid een vrachtwagen mag maken. Volgens metingen in april 2019 rijden er maximaal 27 vrachtwagens per dag op en neer naar de biovergister. Dit aantal ligt in de praktijk veel lager, omdat men tijdens de metingen uit ging van het slechtste scenario. Volgens de eigenaar van de biovergister rijden er op dit moment ongeveer 5 vrachtwagens per dag op en neer naar de biovergister. Er is op zes plaatsen in de omgeving van de biovergister een meting gedaan naar het geluid van de vrachtwagens. Op alle zes plaatsen was het geluid onder de norm.

De vrachtwagens rijden zoveel mogelijk op doordeweekse dagen tussen 08.00 en 17.00 uur om de overlast te beperken. Daarnaast rijden ze waar mogelijk heen- en weer met een volle lading. Dat betekent dat vrachtwagens die reststoffen en mest komen brengen, ook proberen om het digestaat weer mee te nemen als ze terug rijden. Op die manier wordt het aantal vervoersbewegingen zoveel mogelijk beperkt.

Om de uitstoot van broeikasgassen door vrachtwagens zoveel mogelijk te beperken, komen de ingrediënten voor de biovergister zoveel mogelijk uit de eigen regio. Dat lukt helaas niet altijd, omdat er in onze regio bijvoorbeeld niet genoeg mest beschikbaar is. Er is wel een mestoverschot in de regio Twente. Daarom komt een deel van de mest die in de vergister gaat daar vandaan. Het digestaat dat over blijft na het produceren van groen gas wordt wel bijna alleen maar in de regio afgezet. Slechts een klein deel gaat over de grens naar Duitsland, omdat de vraag naar digestaat daar groot is. Aanvoer van ingrediënten en afvoer van restproducten is dus erg afhankelijk van vraag en aanbod. Als het niet lukt om ingrediënten uit de regio te halen en het restproduct weer in de regio te verspreiden, wordt er over de provinciegrenzen en soms zelfs over de landsgrenzen heen gekeken.

Een onderzoek naar de luchtkwaliteit in de omgeving in april 2019 laat zien dat zowel de vergistingsinstallatie zelf als de vrachtwagens die heen en weer rijden minder stikstof en fijnstof produceren dan wettelijk is toegestaan. Daarnaast worden de dieselmotoren van vrachtwagens steeds schoner. De nieuwste generatie dieselmotoren, de zogeheten Euro 6-motoren, stoten veel minder stikstof en fijnstof uit dan motoren van oudere types vrachtwagens. Euro 6-motoren zijn sinds 1 januari 2015 verplicht voor alle nieuwe voertuigen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) liet eind 2019 weten dat bijna 60 procent van de vrachtwagenritten in Nederland wordt gereden met voertuigen met zo’n Euro 6-motor.

Gemeente Eemsdelta zoekt inwoners met duurzame woning

Gemeente Eemsdelta zoekt inwoners met duurzame woning

De gemeente Eemsdelta is op zoek naar inwoners die hun kennis en ervaringen willen delen over hoe zij hun huis aardgasvrij hebben gemaakt of vergaand verduurzaamd. In de expositieruimte bij de duurzame demowoning in Middelstum kunnen bezoekers zich vervolgens laten inspireren door deze verhalen. Wethouder Meindert Joostens: 'Eemsdelta is een jonge gemeente, die duurzaamheid belangrijk vindt. Als inwoners hun woning aardgasvrij willen maken of energie willen besparen, dan ondersteunen wij hen hierbij. Verhalen en tips van bewoners die hiermee ervaring hebben, zijn hierop een waardevolle aanvulling.'
 
Nieuwborgen.net start met proef ‘Iedereen kan gas besparen’

Nieuwborgen.net start met proef ‘Iedereen kan gas besparen’

De dorpen Nieuwolda (gemeente Oldambt) en Wagenborgen (gemeente Eemsdelta) doen mee aan de landelijke proeftuin voor aardgasvrije wijken onder de naam Nieuwborgen.net. De proeftuin bestaat uit twee onderdelen: gas besparen en overstappen op lokaal geproduceerd groen gas. Wethouder Jurrie Nieboer van de gemeente Oldambt legt uit: “Inmiddels zijn we begonnen met de gasbesparende maatregelen. De inwoners uit beide dorpen krijgen een bijdrage vanuit Nieuwborgen.net om met de maatregelen aan de slag te gaan. Een deel van het bedrag moeten ze zelf betalen. We zien dat niet iedereen die eigen bijdrage kan betalen. Daarom starten we met een proef om ook de mensen met een kleine portemonnee te helpen om gasbesparende maatregelen te nemen. Iedereen moet gas kunnen besparen.”