Inwoners weten behoorlijk goed wat Nieuwborgen.net inhoudt

april 16, 2021
Inwoners-weten-behoorlijk-goed-wat-Nieuwborgen-inhoudt

Begin januari is er in Nieuwolda en Wagenborgen een vragenlijst verspreid. De vragenlijst ging over de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken. Wat vinden inwoners ervan? En wat weten ze erover? In de dorpen loopt de proeftuin Nieuwborgen.net. In totaal hebben uit deze dorpen 107 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dezelfde vragenlijst is ook door bewoners van zes andere proeftuinen in Nederland ingevuld. In dit artikel delen we graag de resultaten.

Bijna iedereen weet dat er projecten zijn om Nederland aardgasvrij te maken (92 procent). Er is bijna geen verschil in de resultaten tussen Nieuwborgen.net en de andere proeftuinen op deze vraag. Waar wel een behoorlijk verschil is, is dat de inwoners van Wagenborgen en Nieuwolda vaker aangeven dat ‘aardgasvrij maken bij jezelf begint’ (in onze dorpen zegt 55 procent van de mensen dat, in de rest van Nederland is dat 37 procent).

We weten niet precies waarom dat is, het kan te maken hebben met de aardbevingen in ons gebied. Dat zou ook het volgende kunnen verklaren: in onze dorpen zegt 29 procent dat er belangrijkere dingen spelen dan van het aardgas af gaan, in de rest van Nederland is dat 38 procent. Overigens is de vragenlijst verspreid voordat de Padwiezer van Nieuwborgen.net in de brievenbussen viel. 86 procent van de mensen geeft bij Nieuwborgen.net aan goed te weten wat het inhoudt, in de rest van Nederland is dat 72 procent.

Ruimte voor verbetering

De helft van de mensen geeft Nieuwborgen.net een voldoende, de andere helft geeft een onvoldoende. Ons gemiddelde rapportcijfer is een 5. Een aantal mensen geeft aan dat er regelmatig gecommuniceerd wordt en dat ze weten dat het een proef is, dat het gaat om minder energie gebruiken. Anderen zeggen juist dat er te weinig gecommuniceerd wordt en dat het tempo te laag is. Als verbeterpunten noemen ze bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de techniek (groen gas), de kosten en de mate van keuzevrijheid.

Inwoners willen best meedoen

Er is ook gevraagd naar de mogelijkheden om mee te doen, te participeren. Dat onderwerp krijgt het rapportcijfers 5,8. Een krappe voldoende. De helft van de mensen zegt het liefst af te wachten en dan wel te horen wat het wordt. Een kwart van de mensen geeft aan graag hun mening te geven en te delen. En 10 procent zegt dat ze Nieuwborgen.net niet nodig hebben, zij regelen het zelf wel. Meer dan de helft (62 procent) van de mensen zegt dat ze niet betrokken worden op de manier waarop ze dat graag willen. Welke manier dat is, komt uit dit onderzoek niet naar voren.

Communicatie kan beter

Over de communicatie zijn de mensen in Wagenborgen en Nieuwolda iets meer tevreden dan in de rest van Nederland. De rapportcijfers die we krijgen zijn een 5,6 voor de regelmaat, een 6 voor de begrijpelijkheid en een 5,1 als het gaat om aansluiten op vragen die inwoners hebben.

Het aanbod: wat weten mensen en wat willen ze?

Iets meer dan de helft van de mensen geeft aan dat ze nog niet weten wat het aanbod is om van het aardgas af te gaan. Bijna een derde zegt dat het te maken heeft met groen gas, 6  procent zegt dat elektrisch koken een optie is, 4 procent heeft het over een warmtepomp en 1  procent over een hybride ketel.

Dat is vooral interessant als je kijkt naar wat mensen als aanbod zouden willen: 19 procent wil wel praten over een warmtepomp en 15 procent heeft interesse in een hybride ketel. In groen gas zijn minder mensen geïnteresseerd: 14 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze dat zouden willen.

Wat mag het kosten?

Bijna de helft van de mensen geeft aan dat ze geen hogere maandlasten willen als ze van het aardgas afgaan. Net zoveel mensen geven aan dat ze wel willen overstappen als de overheid betaalt. Ruim een derde wil het geld voor een nieuwe cv-ketel wel investeren in een mogelijkheid om van het aardgas af te gaan. Een vijfde van de mensen geeft aan geen geld te hebben voor een andere optie. 8 procent geeft aan graag voor het goede doel (van het aardgas af gaan) te betalen, 5 procent zou extra kosten mee willen nemen in de hypotheek en 4 procent wil wel een iets hogere huur betalen.

Hoe nu verder?

De enquête was een 0-meting, een eerste onderzoek over dit onderwerp. In de toekomst willen we het onderzoek herhalen, om zo te zien of we de juiste dingen doen. De uitkomsten hebben we besproken binnen het project en met de Koplopers, inwoners uit beide dorpen die meepraten over Nieuwborgen.net.

Doet u mee aan een groepsgesprek over de resultaten?

Bij sommige resultaten willen we graag weten waarom inwoners dit vinden. Bijvoorbeeld over het niet goed betrokken worden. En over het niet goed aansluiten van onze communicatie op de vragen die er zijn. We willen hierover graag verder met inwoners in gesprek gaan. We willen leren hoe we dat beter kunnen doen. Daarover organiseren wij binnenkort een online groepsgesprek met inwoners. Wilt u meepraten? Stuur dan voor 1 mei een e-mail naar info@nieuwborgen.net.

Gerelateerde berichten

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari kunnen inwoners van Nieuwolda hulp krijgen om energie te besparen. Het project Oldambt Verwarmt bezoekt in die periode het dorp. Tijdens deze Waarmteweek kunt u te weten komen welke mogelijkheden u heeft om...

Lees meer