Groen gas voor platteland goede oplossing

augustus 29, 2022

Groen gas voor platteland goede oplossing

Andere mogelijkheden om van aardgas af te stappen relatief duur

In Groningen is de wens om van aardgas af te stappen groot. Groen gas is in het buitengebied daarvoor een goede oplossing. Dat blijkt uit gepubliceerd onderzoek van CE Delft in opdracht van het project Nieuwborgen.net en N-TRA (de transitie-afdeling van netbeheerder RENDO). Veel mensen vinden het ook een aantrekkelijk alternatief voor aardgas, zo toont ander nieuw onderzoek van Ecorys aan. Er is alleen nog te weinig groen gas beschikbaar. Dat komt deels omdat allerlei subsidieregels het voor producenten lastig maken. Nieuwborgen.net vindt dat de overheid het gemakkelijker moet maken om groen gas te produceren.

Nieuwborgen.net

In het project Nieuwborgen.net worden inwoners geholpen bij het besparen van gas. In de toekomst wil het project het voor hen ook mogelijk maken om over te stappen op groen gas. De biovergister om het groene gas te produceren staat er al. Deze maakt van het geproduceerde biogas nu nog groene stroom. Technisch vormt een overstap naar het leveren van groen gas geen probleem. De subsidie-regelgeving maakt deze overstap echter minder vanzelfsprekend.

Waarde groen gas

Nieuwborgen.net en N-tra hebben CE Delft gevraagd te onderzoeken hoe belangrijk groen gas eigenlijk is voor het platteland. “Uit dit onderzoek blijkt nu dat groen gas voor de verwarming van panden op het platteland het minst dure alternatief is voor aardgas. Andere mogelijkheden, zoals helemaal overstappen op elektriciteit, zijn daar erg duur.”, aldus CE-Delft onderzoeker dr. Martha Deen. Drs. Harry van Til van Ecorys: “Ons onderzoek laat ook zien dat veel mensen groen gas een aantrekkelijk alternatief vinden voor aardgas”.

Beleid

Groen gas is erg schaars, er is te weinig van. Beleidsmakers kunnen helpen door de productie van groen gas makkelijker te maken. In Nieuwborgen merken we dat de subsidieregels voor de producent van biogas ingewikkeld zijn. Die kan niet zomaar met behoud van zijn subsidie overschakelen van stroomproductie op productie van groen gas. Als dat niet kan, is het niet rendabel om het groene gas te maken.

Leefbaarheid platteland

Jurrie Nieboer, wethouder van de gemeente Oldambt: “Binnen het project Nieuwborgen.net blijkt dat landelijke subsidieregels de productie van groen gas tegenhouden. In onze regio, waar de energie-armoede hoog is, zouden we juist groen gas als meest betaalbare alternatief moeten stimuleren. Wij vragen het rijk daarom om onze inwoners in staat te stellen om groen gas te omarmen. Het is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstige leefbaarheid en bewoonbaarheid van dit gebied.”

Elders op deze website vindt u een meer uitgebreid artikel over dit onderwerp.

Over Nieuwborgen.net

De gevolgen van de gaswinning zijn in onze provincie duidelijk merkbaar en te zien. Het gebruik van aardgas zorgt er ook voor dat de aarde opwarmt. De rijksoverheid wil daarom dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. In Nieuwolda en Wagenborgen is het idee ontstaan om hiervoor over te stappen op groen gas. En om daarnaast te kijken naar de mogelijkheden om gas te besparen. Nieuwborgen.net is een initiatief van gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis. Het project maakt onderdeel uit van het Programma Aardgasvrije Wijken. Deze afspraak wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van € 4.759.000 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de uitvoering van de Proeftuin Aardgasvrij Nieuwborgen.net.

Gerelateerde berichten

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari kunnen inwoners van Nieuwolda hulp krijgen om energie te besparen. Het project Oldambt Verwarmt bezoekt in die periode het dorp. Tijdens deze Waarmteweek kunt u te weten komen welke mogelijkheden u heeft om...

Lees meer