Extra geld voor huishoudens met laag inkomen in Oldambt met hoge energierekening

april 08, 2022

Huishoudens waarvan het inkomen onder een bepaalde grens ligt, krijgen een eenmalige energietoeslag van 800 euro. Het kabinet hoopt hiermee te voorkomen dat deze huishoudens geldproblemen krijgen door de hoogte van de energierekening.  De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze regeling. De regeling van de gemeente Oldambt leest u in dit artikel.

Recht op de energietoeslag

Inwoners hebben recht op de energietoeslag als ze:

 • 21 jaar of ouder zijn;
 • wonen in de gemeente Oldambt;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning hebben;
 • een laag inkomen hebben. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag:
Inkomensgrenzen per 1 januari 2022 exclusief vakantietoeslag - 120 procent bijstandsnorm

Geen recht op de energietoeslag

Inwoners hebben geen recht op de toeslag als ze:

 • 18, 19 of 20 jaar oud zijn;
 • student zijn en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangen;
 • wonen in een kamer;
 • in voorarrest of detentie verblijven;
 • in een instelling wonen (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staan ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres hebben;
 • de energietoeslag al hebben ontvangen.

De toeslag aanvragen

Huishoudens met een algemene bijstandsuitkering, IOAW- of IOAZ-uitkering die recht hebben op de energietoeslag krijgen het automatisch op hun rekening gestort. Gert Engelkens, wethouder armoedebeleid, legt uit: “De eenmalige toeslag maken we aan deze huishoudens zo snel mogelijk over.

Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten de toeslag zelf aanvragen. Dat komt omdat we als gemeente niet op de hoogte zijn van de inkomens van inwoners. Inwoners die alleen bijzondere bijstand ontvangen, moeten de toeslag ook zelf aanvragen. Dat kan vanaf 19 april.”

Meer informatie

Meer informatie over de energietoeslag staat op de website van de gemeente Oldambt.

Gerelateerde berichten

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari kunnen inwoners van Nieuwolda hulp krijgen om energie te besparen. Het project Oldambt Verwarmt bezoekt in die periode het dorp. Tijdens deze Waarmteweek kunt u te weten komen welke mogelijkheden u heeft om...

Lees meer