Afrekening 2020 en begroting 2021

juni 30, 2021

Wat kost dat nou zo’n project? In dit artikel geven we een overzicht van de door Nieuwborgen.net al gemaakte kosten en de begrote kosten voor 2021. De Stuurgroep (waarin de bestuurders van onze projectpartners* zitten) kon zich in de cijfers vinden. Hetzelfde geldt voor de Koplopers (de inwoners die met ons meedenken). 

Samenvatting

In totaal is er op dit moment 5.255.000 euro beschikbaar voor het project Nieuwborgen.net. Tot en met 2020 hebben we van dit bedrag in totaal 583.700 euro uitgegeven.

Ongeveer de helft hiervan is uit de proeftuinbijdrage betaald. Dit is het bedrag dat het project van het Rijk heeft gekregen voor het uitvoeren van onze plannen. Dat gaat dan om kosten voor inhoudelijke werkzaamheden van het project. De kosten voor projectleiding betalen we uit een aparte bijdrage die door het Rijk beschikbaar is gesteld. En een groot deel van de communicatiekosten zijn betaald uit de bijdrage van het Nationaal Programma Groningen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het maken van nieuwsbrieven en het organiseren van bijeenkomsten.

Voor 2021 verwachten we 1.625.000 euro uit te geven. Het merendeel van deze kosten gaan we naar verwachting besteden aan de vergoedingen aan inwoners voor gasbesparende maatregelen en de begeleiding van inwoners.

Hieronder vindt u meer details over de kosten en de begroting.

Bijdragen

We ontvangen voor de hele looptijd van het project een aantal bijdragen van verschillende organisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Rijksbijdrage voor de proeftuin en een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor proceskosten. Ook hebben we bijdragen gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen en het Warmtefonds. De Bespaartassen betalen we vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik. Ook onze projectpartners* zelf leveren een bijdrage. In de meeste gevallen gaat dat om inzet van medewerker die tijd besteden aan het project.

Gemaakte kosten

In 2019 hebben we iets minder dan 191.000 euro uitgegeven aan onder meer projectleiding, inhoudelijke werkzaamheden, communicatie en facilitaire zaken. In 2020 was dit bedrag zo’n 375.000 euro. Hoger dan in 2019 omdat we in 2020 de Padwiezer hebben ontwikkeld en meer zijn gaan communiceren. In dat jaar hebben we daarnaast 18.000 euro uitgegeven aan de Bespaartas actie.

Besteding per bijdrage

Van de kosten die we in 2019 en 2020 hebben gemaakt, werd 287.669 euro betaald uit de proeftuinbijdrage van het Rijk (6% van de proeftuinbijdrage). Dit zijn kosten voor de inhoudelijke werkzaamheden van het project. Dan gaat het bijvoorbeeld over het maken van de Padwiezer. De proceskosten, zoals de kosten voor projectleiding, betalen we uit een aparte bijdrage die door het Rijk hiervoor beschikbaar is gesteld. En een groot deel van de communicatiekosten zijn betaald uit de bijdrage van het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Begroting 2021

Voor 2021 hebben we onze totale kosten begroot op 1.625.000 euro. Het grootste deel hiervan (1.225.000 euro) zijn kosten voor isoleren en gasbesparing bij woningen. Hieruit betalen we bijvoorbeeld de vergoedingen die u via de Padwiezer kunt aanvragen en de begeleiding van inwoners bij het nemen van gasbesparende maatregelen. De overige kosten zijn bijvoorbeeld kosten voor communicatie, projectleiding en overleggen.

Als we onze kosten goed hebben ingeschat, dan hebben we na 2021 nog ongeveer tweederde over van de Rijksbijdrage voor de proeftuin. Daarmee helpen we in de komende jaren inwoners verder met gasbesparende maatregelen en de overstap op groen gas.

* Nieuwborgen.net is een samenwerkingsproject van de gemeenten Oldambt en Eemsdelta, Woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie (de eigenaar van de biovergister in Nieuwolda) en Enexis

Gerelateerde berichten

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Waarmteweek van Oldambt Verwarmt in Nieuwolda

Vanaf maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari kunnen inwoners van Nieuwolda hulp krijgen om energie te besparen. Het project Oldambt Verwarmt bezoekt in die periode het dorp. Tijdens deze Waarmteweek kunt u te weten komen welke mogelijkheden u heeft om...

Lees meer