Over het project

Het initiatief en de subsidieaanvraag

In 2018 is het idee ontstaan om de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen aardgasvrij te maken. Dit kan door woningen en gebouwen energiezuiniger te maken en door over te stappen op groen gas. We hebben gekozen om van aardgas over te stappen op groen gas, omdat er in de directe omgeving een biovergister staat die groen gas kan leveren.

Voor deze zogenaamde proeftuin hebben we een subsidie gekregen van ruim 4,7 miljoen euro (om precies te zijn: € 4.759.006). De subsidie is aangevraagd bij het Programma Aardgasvrije Wijken door de gemeente Oldambt, de voormalige gemeente Delfzijl (nu gemeente Eemsdelta), woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis.

Dit plan werken we nu samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen verder uit. We vinden daarbij drie zaken belangrijk:

  • Woningen en gebouwen: energiebesparing door woningisolatie en energiezuinige verwarming. U bepaalt zelf wat passende oplossingen zijn.
  • Groen gas: gebruik van groen gas uit de biovergister in Nieuwolda, als het kan in combinatie met waterstof uit chemiepark Delfzijl.
  • Voordeel voor iedereen: alle inwoners en ondernemers uit Nieuwolda en Wagenborgen kunnen en mogen meedoen. Deelname is vrijwillig.

 

Download het plan (pdf-bestand)

Van subsidieaanvraag naar uitvoering

Een uitwerking van het plan dat kan rekenen op de brede steun van de dorpen; daar gaan we voor! We werken hiervoor samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Voor ieder woonadres zijn er in de Padwiezer verschillende kleinere mogelijkheden beschikbaar om gas te besparen. In de proef met de Verkennerswoningen kijken wij of ons plan werkt voor de grotere maatregelen om gas te besparen. Daarnaast krijgt ieder adres een aanbod om over te stappen op groen gas.

Organisatie en aanspreekpunt

De gemeenten Oldambt en Eemsdelta zijn eindverantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het plan. Ze werken hiervoor nauw samen met Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie (de eigenaar van de biovergister in Nieuwolda) en Enexis. Bewoners en bedrijven uit beide dorpen krijgen een belangrijke rol bij de uitwerking.

Van en voor iedereen

Alle inwoners en ondernemers uit Nieuwolda en Wagenborgen moeten mee kunnen doen. We nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan de Koplopersgroep, de groep bewoners die met ons meedenken. U kunt zich daarvoor opgeven door te bellen naar 06 - 21 92 24 27 of een e-mail te sturen. Ook buiten de Koplopersgroep om kunt u natuurlijk uw ideeën aan ons doorgeven. Ook dat kan via e-mail of telefonisch. Heeft u opmerkingen of ideeën over de Padwiezer? Deze kunt u kwijt in de vragenlijst over de Padwiezer.

Stand van zaken

In november 2019 hebben we de eerste bewonersbijeenkomsten georganiseerd. We hebben toen met ongeveer 350 inwoners uit beide dorpen gesproken over de kansen en risico’s van het project en onder welke voorwaarden het project door kan gaan. De belangrijkste voorwaarden die werden genoemd, waren de leveringszekerheid en een aantrekkelijke prijs van het groene gas. Er is zowel een tekstueel verslag als een visueel verslag (de praatplaat) gemaakt van deze bewonersavonden. Door corona hebben we geen bewonersavonden meer kunnen organiseren. Wel hebben we u via onze website en nieuwsbrief op de hoogte gehouden en alle plannen besproken met de Koplopersgroep. Wilt u ook meedenken met deze groep, neem dan contact met ons op.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Neem contact met ons op of maak een afspraak

Contact opnemen
Meer informatie over de spreekuren