Over het plan

Het initiatief en de subsidieaanvraag

In 2018 is het idee ontstaan om zelf een visie op te stellen voor het aardgasvrij maken van de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen. Met deze visie heeft de gemeente Oldambt een subsidie gekregen van ruim 4,7 miljoen euro (om precies te zijn: € 4.759.006). De subsidieaanvraag is ingediend samen met de gemeente Delfzijl, woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda en Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis. Het plan dat is ingediend voor de subsidieaanvraag vormt de basis voor een uitwerking met beide dorpen. Dit doen we samen met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen. De subsidieaanvraag is gebaseerd op drie voornemens:

  • Woningen en gebouwen: energiebesparing door woningisolatie en energiezuinige verwarming. U bepaalt zelf wat passende oplossingen zijn.
  • Groen gas: gebruik van groen gas uit de biovergister in Nieuwolda, als het kan in combinatie met waterstof uit chemiepark Delfzijl.
  • Voordeel voor iedereen: alle inwoners en ondernemers uit Nieuwolda en Wagenborgen kunnen en mogen meedoen. Deelname is vrijwillig.

 

Meer info

Van subsidieaanvraag naar planontwikkeling

Een uitwerking van het plan dat kan rekenen op de brede steun van de dorpen; daar gaan we voor! Om de doelen voor energiebesparing en groen gas te realiseren werken we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. We maken per woningtype duidelijk welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen, wat het oplevert en wat het kost. Op basis daarvan bepaalt en kiest u zelf. In de subsidieaanvraag is gekozen voor groen gas als alternatieve warmtevoorziening, omdat er in de directe omgeving een biovergister staat die groen gas kan leveren.

Organisatie en aanspreekpunt

De gemeenten Oldambt en Delfzijl zijn eindverantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het plan. Ze werken hiervoor nauw samen met Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis. Bewoners en bedrijven uit beide dorpen krijgen een centrale rol bij de uitwerking.

Van en voor iedereen

Alle inwoners en ondernemers uit Nieuwolda en Wagenborgen moeten mee kunnen doen. We nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te denken. Hoe? Dat wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt. Heeft u nu al ideeën? Dan horen we dat graag! Kom naar onze spreekuren of neem contact met ons op.

Stand van zaken

Samen met een aantal betrokken inwoners zijn we van start gegaan met de uitwerking van het plan. In oktober 2019 organiseren we een informatiebijeenkomst. Daar hoort u meer over het vervolgtraject. We vertellen u dan ook meer over de manier waarop u mee kunt denken en deel kunt nemen aan de uitwerking van het plan.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Neem contact met ons op of kom naar ons spreekuur

Contact opnemen
Meer informatie over de spreekuren